seo-approving empty image

De FeWeb Excellence Awards gelden als dé referentie voor digitale expertise op het vlak van webbuilding, e-commerce en digitale marketing. Ze worden jaarlijks uitgereikt in vier categorieën: meest performante websites en webshops, beste digitale campagnes en applicaties. Wij dienden 3 cases in, goed voor 2 awards én 2 eervolle vermeldingen. Zo blij met deze erkenning voor onze inspanningen!

FeWeb Excellence Awards

Focus op Innovatie

Het thema voor de editie van 2019 was ‘Innovation‘. Hét moment om onze expertise in de spotlights te zetten dachten we. We proberen het begrip ‘innovatie’ in een ruim daglicht te plaatsen. Als het gaat over websites, -shops en apps en het woord ‘innovatie’ valt, wordt in eerste instantie gedacht aan technologie, maar wij zien het ruimer dan dat. Uiteraard speelt technologie een grote rol – een site of app moet vooral doen waarvoor die bedoeld is, maar je moet vernieuwend werken tijdens het hele traject.

Door externe personen te betrekken bij de voorbereiding en ontwikkeling komen soms frisse inzichten naar boven. Door ook de klant zeer intensief te betrekken bij het ontwikkelingsproces en hem of haar – waarom niet? – echt aan het werk te zetten, speel je soms in op behoeften waar van bij het begin nog niet aan werd gedacht. Het gebeurt zelfs dat een initiële vraag een totaal andere invulling krijgt eens het project al werd opgestart.

Extra aandacht voor gebruiksgemak

Bij het succes of welslagen van een website, -shop, of eender welke digitale ontwikkeling, is de gebruikerservaring doorslaggevend. Je hebt steeds een bepaald doelpubliek voor ogen waarvoor je iets maakt. Vaak wordt er nagedacht ‘in de plaats van’ deze doelgroep. Dat is goed, maar soms niet voldoende.

Eén van de redenen waarom onze DELA-app bij deze awards in de prijzen viel, is het feit dat we de doelgroep – in dit geval kinderen die een rouwperiode doormaken – zelf rechtstreeks hebben betrokken bij de ontwikkeling. Rouwtherapeute Lies Scaut was daarbij onze tussenpersoon. Via haar praktijk werden de reacties van kinderen uitgebreid geanalyseerd, waarna werd bijgestuurd tot het volledig goed zat.

Complementair met externe partijen

Starring Jane is een bureau dat uitblinkt in digitale expertise. We zijn technisch heel sterk, we weten hoe we een gebruiksvriendelijke interface moeten ontwerpen en we reiken innovatieve oplossingen aan die stroken met de bedrijfsstrategie. Dit wil niet zeggen dat we alles inhouse willen houden.

Door externe partijen met specifieke competenties aan te spreken kan een project tot een hoger niveau worden getild. Ook op dat vlak hebben we een open geest. Specifiek voor DELA werd therapeute Lies Scaut van dichtbij betrokken, en de illustraties die kinderen moesten aanspreken, zijn het werk van Studio Monk.

Feweb Awards - Starring Jane won een award

Waarmee we in de prijzen vielen

Even to the point: we hebben 3 cases ingediend voor deze editie van de awards: in de categorie Application of the Year waren dit de app ‘Mijn herinnering aan jou‘ (link) die we ontwikkelden voor DELA, en een app voor BAM België waarmee zij de toegang op hun honderden werven kunnen beheren. Voor Website of the Year schoven we de website (link) die we maakten voor architectenbureau B2Ai naar voor.

Uiteindelijk wonnen we voor DELA 2 awards: die voor ‘Best Digital App’ en de ‘Innovation Award’. De app voor BAM België en de site voor B2Ai waren beiden goed voor eervolle vermeldingen. Het doet ons voltallige 30-koppige team echt deugd om ons werk beloond te zien met 2 FeWeb Awards, toegekend door een onafhankelijke jury uit 61 inzendingen.

Sta je ook voor de uitdaging...

... om een niet-alledaags publiek digitaal te benaderen over een niet-alledaags onderwerp? Neem contact op.