seo-approving empty image

Informeren en communiceren

Sectororganisaties treden vaak op als vertegenwoordiger van een hele bedrijfstak. Zij zijn de spreekbuis voor een sector als het erop aankomt de rechten te verdedigen of maatregelen af te dwingen en moeten dus als geen ander weten wat er leeft binnen die sector.  Communicatie met hun leden is voor een federatie van levensbelang. Digitale platformen waarbij informatie en documentatie wordt uitgewisseld kunnen hier voor enorm veel tijdswinst en gebruiksgemak zorgen, zowel voor de federaties als voor hun leden.

Altijd het laatste nieuws brengen

Een eerste doelstelling voor sectorfederaties is om zoveel mogelijk te informeren, zowel naar leden als naar niet-leden. Door relevant en recent nieuws te brengen wordt de expertise in de verf gezet en schept men vertrouwen. Organisaties kunnen er terecht voor juridische bijstand, advies, opleidingen, webinars, kennisdeling, onderzoeksresultaten, documentatie en whitepapers, (digitale) events, publicaties of de meest recente cijfers over de sector. Kort op de bal spelen is de boodschap. Deze berichten en informatie kunnen worden verspreid via de website, maar ook sneller tot bij de ontvanger worden gebracht. Door middel van e-mailmarketing, marketing automation, advertising of via een portaal kunnen specifieke groepen à la minute en heel gericht worden bereikt.

Bekijk onze cases.

Hoe moeten federaties leden behouden - ledenportaal

Aantrekken van leden

Een tweede uitdaging voor sectorfederaties is het in de verf zetten van de voordelen van een lidmaatschap. Wervende copywriting draagt hieraan bij. Twijfelaars moeten over de streep worden getrokken door hen het gevoel te geven belangrijke berichtgeving rond wetgeving, subsidies, trends, promoties,… te missen wanneer ze niet aansluiten. Op de website kan de federatie aan haar leden de ruimte bieden om de onderneming in de kijker te zetten via een vacaturepagina bijvoorbeeld.

De funnel op de website moet juist zitten: niet-leden klikken een interessant artikel aan maar kunnen op een gegeven moment niet meer verder scrollen. Op het moment dat de tekst onleesbaar wordt verschijnt er een call to action die hen via een laagdrempelig formulier uitnodigt tot lidmaatschap. Deze data kan dan worden bijgehouden in het CRM van de federatie voor verdere opvolging, om nieuwe acties te definiëren enzovoort.

Bekijk onze cases.

We hebben bewust gekozen om te digitaliseren in onze tarificatie en facturatie zodat wij de zorg die onze praktijken verleend hebben perfect administratief kunnen verwerken. Door de pandemie is digitalisering versneld geïntegreerd geraakt in de zorg, en ook op een betere manier. Telemonitoring bijvoorbeeld heeft een belangrijke plaats ingenomen.

Willy Vertongen, CEO van Mederi

Behouden van leden

Een federatie is een community waar aangeslotenen kennis en ervaring uitwisselen en hun netwerk vergroten. Via de digitale tools die een federatie ter beschikking stelt, staan de leden ook in contact met elkaar en krijgen ze de mogelijkheid om feedback te formuleren. Heel vaak voorziet de federatie ook administratieve ondersteuning voor haar leden.

Voor Mederi, die zelfstandige zorgpraktijken ondersteunt, ontwikkelden we een platform waarmee zij met hun leden communiceren en documentatie uitwisselen. Alle leden hebben een login op dit platform en hebben dus 24/7 toegang tot alles wat ze nodig hebben. Met als grote voordeel dat zij veel minder tijd kwijt zijn aan administratie en zich meer kunnen toeleggen op het zorgverlenen.

Informatiestromen opvangen met digitaal platform

Een organisatie die de belangen van een sector behartigt krijgt te maken met verschillende informatiestromen tussen leden onderling, van de organisatie naar de leden en ook andersom. Door aangesloten bedrijven permanent toegang te geven tot een digitaal platform waar informatie en documentatie op hun maat wordt verzameld ondersteun je hen maximaal.