seo-approving empty image

De mensen die jouw site, shop of app zullen moeten gebruiken zijn doorslaggevend voor het succes ervan

Zowel voor als achter de schermen zijn er mensen die jouw digitaal product moeten gaan gebruiken. Jouw klanten moeten voortaan ook kopen via de webshop. Jouw nieuwe website moet door jouw medewerkers worden voorzien van content. Portalen worden vaak intensief gebruikt door hele groepen van mensen. Wie jouw doelgroep ook is, ze moeten mee op de kar. Wanneer jouw medewerkers, leden of anderen de voordelen van de nieuwe ontwikkeling erkennen staan ze veel meer voor open voor verandering. Door te investeren in een degelijke opleiding, begeleiding en activatie eens de lancering rond is zullen ze jouw tool op de correcte manier gebruiken, en was jouw investering de moeite waard.

Begeleiding op verschillende niveaus

Opleiding CMS

De meeste CMS-systemen die we implementeren zijn standaard heel intuïtief. Umbraco bijvoorbeeld wordt omwille van de gebruiksvriendelijkheid ook wel ‘the friendly CMS’ genoemd. Voorkennis is vaak niet nodig, en soms volstaat het om even kort de koppen bij elkaar te steken en een handleiding te voorzien om van start te kunnen gaan. Dit hangt uiteraard ook af van hoe vertrouwd jij of je medewerkers al zijn met het gebruik van jouw nieuwe CMS.

Opleiding

Zeker in het geval van op maat uitgewerkte programmatie of synchronisaties is het nodig om de gebruiker van de tool echt goed uit te leggen hoe hij of zij maximaal voordeel kan halen uit de nieuwe ontwikkeling. Vaak werden zij al betrokken tijdens de ontwikkelingsfase, wat de betrokkenheid volop ten goede komt. Een opleiding kan doorgaan in ons kantoor, in jouw onderneming of digitaal.

Campagne of promotietour

Als het nodig is lanceren we een (digitale) campagne om jouw medewerkers te informeren en te enthousiasmeren. Federaties bijvoorbeeld laten vaak apps ontwikkelen om beter te kunnen communiceren met hun leden (administratie, nieuwsberichten,…). Honderden leden kan je niet in één keer de nodige uitleg geven, en ze worden ook niet allemaal betrokken bij de ontwikkeling. Maar ze moeten jouw tool wél gebruiken.

Voor Mederi, de grootste dienst thuisverpleging in België, organiseerden we een roadshow in Gent (Drongen), Brugge, Antwerpen (Borgerhout), Sint-Truiden en Brussel (zie foto hiernaast) waarbij telkens een 50-tal aangesloten zorgpraktijken aanwezig waren. Met als resultaat dat op het einde van elke workshop iedereen het platform makkelijk kon gebruiken en zich betrokken en enthousiast verklaarde over de nieuwe manier van werken. Resultaat: meer dan 90% van hun leden gebruikten het platform binnen de 2 maanden nadien.

Hoe communiceren met je doelgroep?

De technische kant van de zaak is slechts één aspect van wat wij onder begeleiding verstaan. Wie een website of -shop van informatie of nieuwe producten voorziet, moet zorgen dat die communicatie aansluit bij de doelgroep. We kunnen niet verwachten dat iedereen goede teksten kan schrijven of oog heeft voor de beelden die passen bij de huisstijl. Ook daar wordt tijdens opleidingen voldoende aandacht aan besteed.

Duwtje in de rug nodig?

Wordt jouw digitaal product niet zo graag en vaak gebruikt als je zou willen of kan je concrete tips gebruiken rond het creëren van de geschikte content? Contacteer ons.