seo-approving empty image

Een online identiteit voor Ploegsteert, Prefaxis en Douterloigne

De Ploegsteert Groep is een toonaangevend producent van bouwmaterialen, en omvat 3 bedrijven: de Steenbakkerijen van Ploegsteert, Prefaxis en Douterloigne beton. Het is een trots Belgisch familiebedrijf: al 4 generaties lang zijn keramische bouwmaterialen (bakstenen, gewelven,…) hun absolute passie.

Door in te spelen op een veranderende wereld, nieuwe vragen en nieuwe normen is Ploegsteert al bijna een eeuwlang toonaangevend en innoverend in de sector. Voor zo’n referentie in de bouw treden wij graag op als digitale partner.

Natuurreservaat Ploegsteert steenbakkerij

Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap

“Duurzaamheid” lijkt hét sleutelwoord voor maatschappelijk verantwoord ondernemerschap van de laatste jaren, maar voor Ploegsteert is het dat al decennialang. Zo wordt de klei ontgonnen op wandelafstand van de fabriek zelf, en werd er al in 1976 beslist om de ontgonnen terreinen te beheren als moerasgebied. Dit resulteert vandaag in een erkend natuurreservaat van zo’n 100 ha groot, dat onderdak biedt aan 220 verschillende vogelsoorten.

Dit getuigt van een zeer marktgestuurde visie. De stakeholders van Ploegsteert beperken zich niet tot de afnemers van hun producten. Het bedrijf positioneert zich als een speler die maatschappelijke meerwaarde biedt, iets wat geapprecieerd wordt door iedereen die met een bouwproject start, aannemers én particulieren.

Bedrijfsdoelstelling online vertalen

Ons partnership gaat terug tot in 2015, met de bouw van een .NET website voor Ploegsteert. Die website beantwoordde aan de noden van de toenmalige doelgroep, maar we leven in een veranderende wereld. Het bedrijf gaat er prat op dat ze inspelen op nieuwe behoeften en normen, en de oude website weerspiegelde dat toonaangevende karakter niet langer.

Bovendien kwamen er twee nieuwe bedrijven bij: in 2019 werd Prefaxis overgenomen en in 2020 Douterloigne. De Ploegsteert Groep bedient daardoor een grotere, complexere doelgroep met een grotere verscheidenheid aan stakeholders. Deze doelgroep wil online hun vragen beantwoord zien.

Ploegsteert Groep: 3 corporate websites die alle stakeholders bedienen

De succesfactoren

Om goed te beseffen wat er ontwikkeld moet worden, is het bepalen van de succesfactoren doorslaggevend. We stellen ons met andere woorden de vraag: aan welke criteria moeten de nieuwe websites voldoen opdat we dit project een succes kunnen noemen? Logisch dat dit zo gebeurt, zou men denken. Toch maken we er van bij het begin een punt van om deze KPI’s letterlijk op te sommen. Ze vormen een leidraad voor de verdere fases van de ontwikkeling. Voor de Ploegsteert Groep waren dit de belangrijkste:

  • Gebruik van de websites als commerciële presentatietool

  • Vrijheid in content creatie: dynamische landingspagina’s moeten vlot aangemaakt kunnen worden zonder bijkomende programmatie

  • Garantie tot koppeling met bestaande applicaties

  • Brand awareness: de sterktes van de bedrijven optimaal in kaart brengen (familiaal karakter, innovatie, authenticiteit,…)

Corporate websites voor Ploegsteert, Douterloigne en Prefaxis

Snel resultaat dankzij de Digital Acceleration Day

Na één dag al een conceptvoorstel

In juli 2020 resulteerde een Digital Acceleration Day (DAD) in de ontwikkeling van een online visie voor de Ploegsteert Groep, gebaseerd op de bedrijfsdoelstellingen. Zoals steeds vormt het business model ons uitgangspunt. Door één dag lang de koppen bij elkaar te steken met de juiste mensen boek je op een productieve manier snel vooruitgang.

Nog diezelfde dag werd, op basis van de succesfactoren, een concrete aanzet gegeven voor het concept en design van de drie websites die ontwikkeld moesten worden. We wisten van beide kanten dus heel goed wat de bedoeling was en welke online oplossing er op tafel lag. Dat maakt het ook makkelijk om een offerte op te maken die er qua budget en roadmap pal op zit.

Beslissers aan tafel

Waarom deze DAD zo snel tot een bruikbaar resultaat heeft geleid, is onder meer te danken aan wie eraan deelnam. De constructieve input van gedelegeerd bestuurder Maxime Busschaert, marketing manager Liesbeth Vandemoortele, digital marketeer Anna Ouedrhiri en technisch directeur Koen Berghman maakte het mogelijk om concrete voorstellen te doen en à la minute knopen door te hakken. Digital acceleration op zijn best.

Keuze voor Umbraco, 'the friendly CMS'

Starring Jane is technologie-onafhankelijk. Bij de keuze voor het CMS wordt er niet enkel gekeken naar de (online) toekomstplannen, maar ook met de technologie die op het bedrijf al aanwezig is en de integraties met andere software die wenselijk zijn.

Bij Ploesteert viel de keuze op Umbraco, een heel gebruiksvriendelijk CMS dat draait op .NET-technologie. Eén van de vereisten was de vrijheid in content creatie en input. Umbraco is flexibel en toch uitbreidbaar. Via vooraf gedefinieerde, vrij in te zetten contentblokken (en dit zijn er heel wat), bouwt men modulair pagina’s op. Vergelijk het gerust met bouwlagen van een huis, waarbij de content op elkaar wordt gestapeld tot een mooi en dynamisch geheel.

 

Eenheid aantonen door design

De Ploesteert-groep omvat drie bedrijven, elk met hun expertise. Ze functioneren onafhankelijk van elkaar, maar de eenheid wordt wel duidelijk gemaakt door het design van de drie websites. Van bij het begin werd rekening gehouden met een makkelijk kopieerbare websitestructuur: de site van Ploegsteert vormt de basis voor het zeer snel en budgetvriendelijk aanmaken van de websites voor de andere bedrijven.

Tijdens de Digital Acceleration Day merkten we dat Starring Jane pragmatisch kon inpikken op de bedrijfsstrategie die we met de Ploegsteert Groep voor ogen hebben. Die externe visie maakte het mogelijk om onze verschillende doelgroepen helder in kaart brengen, wat de weg heeft vrijgemaakt naar online oplossingen om die verschillende groepen optimaal te bereiken en beter te bedienen. Die ene dag heeft de lancering van de drie websites in een stroomversnelling gebracht.

Maxime Busschaert, gedelegeerd bestuurder Ploegsteert

Alert blijven om verder te optimaliseren

Met de ontwikkeling van de drie vernieuwde websites is een eerste belangrijke stap in de digitale strategie gezet, maar zoals hierboven al aangehaald: we leven in een veranderende wereld. Door jezelf constant in vraag te stellen kunnen we die aanpak nog verder verfijnen.

Marktgericht denken heeft niet enkel betrekking op de rechtstreekse afnemers van je producten, maar ook op de beïnvloeders van die afnemers. Bij de tussentijdse evaluaties komen op die manier nieuwe doelgroepen aan het licht, die een specifieke online benadering vragen: het inschakelen van bijkomende digitale kanalen en toepassingen met een andere content-insteek krijgt zo stilaan vorm.