seo-approving empty image
Tivoligreencity Community

Energie, ecologie en biodiversiteit

Tivoli GreenCity heeft zijn naam niet gestolen. Deze wijk, die een verbinding vormt tussen het dichtbewoonde Laken en de de havenindustrie in het noorden van Brussel, geldt als referentie van hoe een duurzame woonwijk er hoort uit te zien. Zo is er een volledige integratie van groene oplossingen op vlak van energie, ecologie en biodiversiteit.

Er is ruimte voor meer dan 20 bijzondere biotopen, er zijn groendaken, binnentuinen, waterrecuperatie,... Tivoli GreenCity is het paradepaardje van duurzaam wonen.

Sociale cohesie

Het project telt in totaal 397 woonunits, waarvan 126 sociale huurwoningen. 35% van alle units is energieneutraal. Maar deze groene wijk is veel meer dan een plaats om te wonen.

Er zijn 2 kinderdagverblijven, goed voor de opvang van 124 kinderen. Er is commerciële ontwikkeling en meer dan 12000m2 openbare en groene ruimte waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Wonen en werken gaan er functioneel en sociaal in dialoog.

Tivoli GreenCity website bewonersportaal
Portaal laten maken Starring Jane

Een projectwebsite en een bewonersportaal

Heldere en commerciële website

Om deze innovatieve woonwijk de nodige aandacht te geven werd een projectwebsite ontwikkeld in WordPress. De succesfactoren:

  • Een duidelijk overzicht van de volledige site met mogelijkheid om in te zoomen per woonunit;
  • Een profilering als groen project als USP van deze nieuwe site;
  • Het gebruik van de website als presentatietool om potentiële kopers te overtuigen;
  • Duidelijke call to actions voor laagdrempelige contactopname door geïnteresseerden.

Informatie voor bewoners via een afgeschermd portaal

Naast de projectwebsite zelf werd voor de kopers van de woonunits een portaal ontwikkeld, waarin bewoners zelfstandig alle info kunnen terugvinden die ze nodig hebben: dit gaat van nieuwsberichten tot documentatie (basisakte, plannen, lastenboek, gebruikshandleidingen voor elektrische toestellen,...), tot een dashboard waar ze hun verbruik in realtime kunnen opvolgen.

Elk bouwproject heeft baat bij een bewonersportaal. Het is de efficiëntste methode om as-built documentatie te delen (grondplannen, akte,...). Bij Tivoli GreenCity brengt het portaal bovendien de bewoners dichter bij elkaar doordat het, naast de focus op duurzaamheid, ook inzet op het bouwen aan een community. Het is een platform dat verschillende stakeholders bij elkaar brengt en een echte meerwaarde voor elk van die partijen.

Jan Boudrez, Digitaal Strateeg en specialist bouwsector bij Starring Jane
tivoli greencity bewonersportaal

Slimmer omgaan met energie dankzij Smart City

Sensibilisering via visualisatie vier parameters

Het verbruik zien maakt mensen spaarzamer
In het portaal kunnen bewoners hun verbruik letterlijk in de ogen kijken. Via een overzichtelijk dashboard worden elektriciteitsverbruik, verbruik van warmte en water en de opbrengst van de zonnepanelen in beeld gebracht. Meten is weten.

Het in realtime kunnen opvolgen van deze parameters doet nadenken over hoe het beter kan. Dit is één van de belangrijkste doelstellingen van het portaal en is meteen zichtbaar na het inloggen.

Community uitbouwen
Naast duurzaamheid staat ook burgerparticipatie centraal. Zo voorziet het portaal communicatiemogelijkheden voor de bewoners onderling. Ze gebruiken het om elkaar te helpen met alledaagse zaken. Denk maar aan het zoeken van een oppas voor de kinderen, meebrengen van boodschappen, uitlenen van materiaal enzoverder.