seo-approving empty image

Europese sectorfederatie met meer dan 30000 leden wereldwijd

ESAIC staat voluit voor European Society of Anaesthesiology and Intensive Care en heeft als doel enerzijds om de belangen van de sector te verdedigen, en anderzijds om hun leden te informeren via kernachtige nieuwsberichten, webinars en (digitale) congressen.

Wereldwijd zijn 30000 anesthesisten aangesloten bij ESAIC. Door informatieuitwisseling tussen de leden en aangesloten organisaties wil ESAIC de kwaliteit van de dienstverlening naar een hoger niveau tillen voor zowel zorgverleners als de patiënt zelf. Groei is hun missie: ze willen de belangrijkste Europese organisatie blijven in hun vakgebied, en dus wordt het informeren en aantrekken van nieuwe leden één van de belangrijkste doelstellingen van de website.

ESAIC website

Via workshops naar een heldere sitestructuur

De grote uitdaging bij de ontwikkeling van de nieuwe website was de veelheid aan content, en hoe die op een logische, gevoelsmatige manier aan het doelpubliek kon worden aangeboden. Via een drietal interactieve workshops werd er teruggekeerd naar de basis: waarom bestaat ESAIC? Een duidelijke doelgroepbepaling, het in kaart brengen van de behoeften van deze doelgroep, de visie van de organisatie en de succesfactoren van de nieuwe website werden hierbij gedefinieerd. Een fundamentele stap om die structuur goed te krijgen.

Tussentijdse feedback van leden

Bij de ontwikkeling van een online platform is de meest waardevolle feedback die van het doelpubliek zelf. Door een prototype van het design te laten testen door een deel van dit publiek kwamen bijkomende inzichten aan het licht, vooral naar gebruiksvriendelijkheid toe. Nog voor de ontwikkeling van de site gaf ons dat de ruimte om bij te sturen zonder de planning te verstoren.

Een overzicht voor de sitebezoeker via vijf contentgroepen

Om het overzicht te bewaren werd besloten om de informatie onder te brengen in afgelijnde segmenten. Dit werden er vijf: Professionele groei, Educatie, Veiligheid voor de patiënt, Research en Events. Voor de sitebezoeker relevante en duidelijke benamingen zoals bleek uit de praktijktests, en bovendien overzichtelijk omdat die onderverdeling beperkt is in aantal.

ESAIC website

Leve de wetenschap!

Een lidmaatschap tot ESAIC is voor anesthesisten een toegangspoort tot de internationale community van gelijkgestemde professionals. Kennisuitwisseling met peers is de basis voor inzichten en vooruitgang. Hoe meer leden, hoe meer kennis.

Op elke pagina zijn er dan ook duidelijke call to actions zichtbaar om de voordelen van het lidmaatschap in de verf te zetten. Van bij het begin was dit één van de belangrijkste succesfactoren van de site.

ESAIC logo

Rebranding doorgetrokken in website na lancering

Na de lancering van de website in 2020 is de organisatie geëvolueerd en werd er beslist om zich naast anesthesisten ook te focussen op intensive care artsen. Daar waar de organisatie de naam ESA (European Society of Anaesthesiologists) droeg, zou ze voortaan als ESAIC (European Society of Anaesthesiology and Intensive Care) door het leven gaan.

De rebranding werd verzorgd door creatief ontwerpbureau Skinn uit Brugge. Het nieuwe logo laat veel ruimte toe voor creativiteit en de grafische vormen die erin worden gebruikt hebben we, wanneer de site al live stond, doorgetrokken in de layout van de website zonder dat de sitebezoeker hier ooit hinder van ondervond.

website esaic

Continue verbetering

Eens een site is gelanceerd, is die niet 'af'. De belangrijke taak wacht dan voor contentingave en activitatie. ESAIC is een organisatie met tienduizenden aangesloten leden, is internationaal georiënteerd en is de grootste in haar vakgebied. Wetenschappers wereldwijd verwachten in de corporate website van een federatie van die grootteorde een referentiepunt te zien voor alles wat er beweegt in de sector van anesthesie en intensieve zorg, en dit gedurende de volledige looptijd van hun carrière. Is dit niet het geval, dan haken ze af en wordt het aantrekken van nieuwe leden bemoeilijkt.

De kennis en inhoud van wat er op de website moet komen weten de marketing- en communicatiemedewerkers van ESAIC uiteraard zelf. De meerwaarde die Starring Jane kan bieden zit in de SEO-optimalisatie en ondersteuning in het plaatsen en layouten van de inhoud op de website.