seo-approving empty image

Een partnership van meer dan 10 jaar

Van Laere uit Zwijndrecht is een algemeen aannemer die van de overheid de erkenning “Klasse 8” heeft meegekregen, wat betekent dat het bedrijf gemachtigd is om projecten uit te voeren van meer dan 5330000 euro. Daarmee zijn ze één van de grootste spelers van ons land in hun vakgebied. Een duurzame samenwerking begint met vertrouwen, zo is te lezen op hun website. Dat geldt ook voor het partnership dat ze hebben met Starring Jane: reeds meer dan 10 jaar lang ondersteunen we hen in hun digitaliseringsstrategie.

De bedrijfsstrategie als basis voor de digitale aanpak

Het voorstellen van de juiste digitale hulpmiddelen kan enkel goed lopen wanneer de bedrijfsdoelstellingen gekend zijn. En die doelstellingen veranderen mee met het bedrijf. Gedurende onze samenwerking wordt er doorlopend geëvalueerd en bijgestuurd.

Dit gebeurt door middel van steerco’s: meetings op managementniveau waarbij wordt uitgezoomd en het grotere geheel wordt bekeken: zijn de huidige tools wel toekomstgericht? Welke trends zitten eraan te komen en hoe kunnen we hierop anticiperen?

Zowel de groei en focus binnen het bedrijf als de trends op de markt vormen een constante uitdaging waar de juiste digitale middelen tegenover moeten staan.

Een bedrijf met een open geest

Van Laere is een onderneming die gelooft in innovatie en technologie. Zo gebruiken ze van bij het begin BIM (Building Information Management), een programma waarbij een project in een 3D-model wordt gegoten om alle informatie tijdens de verschillende bouwfases te verwerken en beheren.

Bovendien is het een onderneming die groeit: ze zijn lid van de beursgenoteerde groep CFE, en mikken vooral op projecten van boven de 10 miljoen euro. Dat vraagt gewoon om een aangepast digitaal beleid.

van laere corporate website wordpress

Van bij het begin zaten we met Starring Jane qua werkwijze op dezelfde golflengte, wat voor veel vertrouwen zorgde. Er was steeds ruimte voor dialoog, iets wat we enorm appreciëren bij een partnership. Ook voor de dagelijkse hulp en vragen werden we zonder morren geholpen door iemand van het team.

Nu de site gelanceerd is, krijgen we bovendien heel wat positieve reacties over de stijl van de website en het moderne en vooral levendige karakter ervan. De nieuwe site lost onze verwachtingen volledig in, zowel op communicatief als op commercieel vlak.

Cathérine Vergaert, marketing- en communicatieverantwoordelijke bij Van Laere

De uitdaging: vertrouwen, uitstraling en duidelijkheid creëren

Een betrouwbare bouwpartner

Zoals gezegd, Van Laere mag projecten opleveren van boven de 5 miljoen euro. Projecten van die omvang worden niet zomaar aan eender welke speler toegekend. Het is dus cruciaal dat het bedrijf kan tonen wat ze in haar mars heeft, en daar schoot de vorige website tekort. Bovendien weerspiegelde de site niet waar het bedrijf voor staat: een solide, moderne, state-of-the-art onderneming met een goed onderbouwd team dat diverse projecten tot in de puntjes kan managen.

Het antwoord: een dynamische website die de kwaliteiten van Van Laere onmiddellijk blootlegt

Om vertrouwen op te wekken bij de juiste mensen met het oog op een partnership is er veel meer aandacht nodig voor de realisaties. De nieuwe site focust dan ook enorm op de projecten, en dit op een heel visuele manier: beeld en video zorgen voor een duidelijke impressie. Door middel van een uitgebreide zoekfilter vindt een sitebezoeker intuïtief gerichte info terug, want de projecten van Van Laere zijn enorm divers.

Ook studenten en afgestudeerden in het bouwvak krijgen te zien waar ze naar zoeken. Van Laere hecht veel belang aan persoonlijk welzijn en ze gaan voor “zero incidents” op de werkvloer. Nieuwsberichten, quotes van werknemers en video’s laten zien wat het betekent om een “Valariaan” te zijn.

Inhoudelijk focust de site enorm op het familiale, menselijke aspect en de doorgroeimogelijkheden binnen de groep. Flexibiliteit staat voorop: individuele carrièreswitchen binnen het bedrijf zijn bespreekbaar, en die info is duidelijk beschikbaar voor mogelijke werkkrachten.

Presentatietool

Door de intuïtieve zoekfilter en de manier waarop de projecten worden voorgesteld, is de website ook een gebruiksinstrument voor de commerciële afdeling bij Van Laere zelf. Voor hen is het vooral een handige presentatietool die heel wat tijdswinst en gebruiksgemak oplevert, ook doordat de backoffice van WordPress zeer gebruiksvriendelijk is.

Kopieerbare websitestructuur

Van bij het begin was het doel om de site van Van Laere zo te bouwen dat die als basis kon dienen voor andere websites. Dochteronderneming Arthur Vandendorpe specialiseert zich in renovatie en restauratie en heeft een site met dezelfde structuur, maar met eigen accenten. Door Van Laere als basis te gebruiken kon deze site in een korte tijdspanne worden opgezet.

vanlaere corporate website wordpress