seo-approving empty image

User stories zouden de sleutel tot een succesvol project zijn. Maar wat is een user story nu precies, waarop moet je letten bij het formuleren ervan en wat zijn de volgende stappen om een project tot een goed einde te brengen?

Voorbeeld van een user story op een post-it

Wat is een user story?

Een user story is een essentieel onderdeel van een scope document, waarin het volledige project van onze klanten van A tot Z uitgestippeld wordt. Met user stories brengen we de functionele wensen of behoeften van een gebruiker in kaart en omschrijven we kort en bondig wat deze persoon wil kunnen doen of wenst te bereiken.

User stories worden best in een bepaalde format gegoten en bij Starring Jane doen we dit als volgt: “Als (rol van persoon) wil ik (behoefte of wens), zodat ik (gewenst resultaat).” Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen: “Als gebruiker wil ik snel en gemakkelijk de juiste publicatie op de website kunnen vinden.” Aan de hand van een user story wordt dus duidelijk wie iets wil, wat deze persoon wenst te bereiken en waarom.

Waaraan moet een user story voldoen?

Alvorens we user stories formuleren, is het belangrijk om eerst heldere functionaliteiten te bepalen. Zo weten we meteen wat er precies gerealiseerd moet worden. Dit kan bijvoorbeeld een nieuwsmodule, zoekmodule, SEO-campagne, inschrijving op de nieuwsbrief of andere functionaliteit zijn. Eenmaal dit bepaald is, kunnen we beginnen met een breakdown van alle functionaliteiten in user stories. Hierbij zorgen we er steeds voor dat onze user stories opgesteld zijn volgens de voorwaarden van de INVEST methode.

I – Independent of onafhankelijk: Een user story moet op zichzelf kunnen bestaan en dus onafhankelijk zijn van andere stories. Op die manier kunnen we de prioriteit van elke user story eenvoudiger bepalen en kan de uitwerking van de verschillende functionaliteiten gemakkelijk verdeeld worden over ons volledige team.

N – Negotiable of onderhandelbaar: Een goede user story moet duidelijk geformuleerd worden, maar mag zeker niet te gedetailleerd zijn. Zo is er nog steeds ruimte voor interpretatie en discussie bij het ontwikkelen van een bepaalde functionaliteit. User stories worden eerder beschouwd als handig hulpmiddel om de verschillende to do’s of taken te specifiëren.

V – Valuable of waardevol: Door duidelijke user stories voor de eindgebruiker te formuleren kan een waarde aan elke functionaliteit toegekend worden. Uiteindelijk werken we eerst de functionaliteiten met de hoogste waarde uit.

E – Estimable of inschatbaar: Een duidelijk geformuleerde user story geeft inzicht in welke kennis precies nodig is om de functionaliteit uit te werken en is voor ons het ideale startpunt om het aantal werkuren in te schatten.

S – Small of klein: User stories moeten compact omschreven worden, steeds toegespitst op één functionaliteit. Hierdoor kunnen we snel bijsturen wanneer het nodig zou zijn. Belangrijk hierbij is dat de functionaliteit in maximum twee dagen ontwikkeld kan worden. Indien dit niet het geval is, dan is de user story te breed geformuleerd. Uiteraard mag de user story ook niet te klein zijn. Wanneer het ontwikkelen van de functionaliteit bijvoorbeeld minder dan een uur werk is, dan is de user story minder waardevol en wordt deze beter tot een grotere story, ook wel epic genoemd, gebundeld.

T – Testable of testbaar: De functionaliteit dient te voldoen aan de wensen van de eindgebruiker of klant. Daarom is het belangrijk dat deze steeds getest kan worden. Een user story moet dus over duidelijke acceptatiecriteria beschikken, zodat getest kan worden of de behoefte van de eindgebruiker vervuld is.

Uiteindelijk is het van belang dat een user story steeds in klare taal geformuleerd wordt, zodat onze klanten en alle andere personen die betrokken zijn bij het project meteen weten waarover het gaat.

Wat na het formuleren van de user stories?

User stories zijn de perfecte basis om de to do’s of taken voor de uitwerking van het project uit te stippelen, zoals de integratie van een zoekbox op een website, het maken van designs, het uitvoeren van test-scenario’s, enzovoort. Hierdoor kunnen we een goede schatting maken van het aantal uren dat nodig is om alle functionaliteiten te ontwikkelen.

De sleutel tot jouw succesverhaal

Uiteindelijk bevorderen user stories de samenwerking tussen ons team en onze klanten. Bovendien willen wij onze klanten zo veel mogelijk betrekken bij het volledige project, dus we houden ervan om feedback te krijgen bij elke functionaliteit.