seo-approving empty image

Deze nieuwe wetgeving vereist dat digitale diensten en producten, zoals websites en apps, volledig toegankelijk worden gemaakt voor iedereen, ongeacht hun fysieke mogelijkheden. Dit is niet slechts een juridische noodzaak, maar een kans om je digitale aanwezigheid te versterken en werkelijk inclusief te maken. Laten we samen ontdekken hoe je deze richtlijnen effectief kunt implementeren en een pionier kunt zijn in het bouwen van een toegankelijkere digitale wereld.

Wat is de European Accessibility Act (EAA) precies?

De European Accessibility Act (EAA) is een richtlijn die door de Europese Commissie is ingesteld om de toegankelijkheid van producten en diensten in de digitale omgeving te verbeteren voor mensen met een beperking. Volgens de Europese Commissie zijn er in Europa ongeveer 135 miljoen mensen met een beperking die baat zouden kunnen hebben bij meer toegankelijke technologieën en diensten.

Deze richtlijn heeft als doel om barrières te verminderen die mensen met diverse beperkingen, zoals visuele, auditieve of fysieke handicaps, ondervinden bij het gebruik van belangrijke digitale producten en diensten zoals websites, mobiele apps, e-books, en e-commerce platforms. 

 

Deze gegevens benadrukken het belang van digitale toegankelijkheid, zodat iedereen, ongeacht fysieke of mentale beperkingen, kan deelnemen aan het digitale leven. Dit is niet alleen belangrijk voor sociale inclusie maar ook voor het bieden van gelijke kansen op gebieden zoals onderwijs, werkgelegenheid en toegang tot overheidsdiensten.

Wanneer moet je conform zijn met de EAA?

De EAA werd reeds in 2019 gepubliceerd en formeel aangenomen door de Europese commissie. Dit moest dan tegen 28 juni 2022 door de individuele lidstaten omgezet worden in nationale wetgeving. Maar welke data zijn nu van belang voor jouw bedrijf of organisatie?

Deadline 1: 28 juni 2025

 • Volledige implementatie vereist: alle nieuwe digitale producten en diensten die onder de EAA vallen moeten volledig voldoen aan de toegankelijkheidsvereisten.
 • Oude contracten en producten: diensten die al in gebruik waren voor deze datum kunnen onder bepaalde voorwaarden blijven functioneren tot ze vervangen moeten worden, of tot de contracten aflopen.

Deadline 2: 28 juni 2030

 • Einde van overgangsperiode voor bestaande contracten: dienstverleningscontracten die gesloten zijn vóór 28 juni 2025 kunnen ongewijzigd blijven doorlopen tot uiterlijk deze datum.
 • Speciale regeling voor micro-ondernemingen: micro-ondernemingen (bedrijven met minder dan 10 werknemers en een jaaromzet of een jaarlijks balanstotaal van ten hoogste 2 miljoen euro) vallen buiten het toepassingsgebied van de EAA tot deze datum, tenzij anders bepaald.

EU Conformiteitsverklaring is verplicht!

Een EU conformiteitsverklaring is verplicht. Hierin vermeld je dat je website voldoet aan de toegankelijkheidsnormen. Als je uitzonderingen maakt, moet je die duidelijk documenteren in de verklaring.

Vier WCAG-principes voor webontwikkeling


De WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) zijn ontwikkeld door het W3C (World Wide Web Consortium) en vormen de internationale standaard voor het toegankelijk maken van webinhoud voor mensen met beperkingen. Deze richtlijnen zijn essentieel voor ontwikkelaars, ontwerpers, en contentbeheerders om hun websites en online tools toegankelijk te maken voor iedereen, inclusief mensen met auditieve, cognitieve, neurologische, fysieke, spraak- en visuele beperkingen.

De WCAG-principes zijn georganiseerd rond vier belangrijke thema’s, die elk verschillende richtlijnen en testbare succesfactoren bevatten. Deze thema’s zijn bekend als de vier principes van toegankelijkheid:

1. Perceivable (Waarneembaar): 

Informatie en gebruikersinterfacecomponenten moeten zo worden gepresenteerd dat gebruikers ze kunnen waarnemen. Dit betekent dat gebruikers alle informatie op een website moeten kunnen detecteren met een of meer van hun zintuigen. 

Bijvoorbeeld:

 • Tekstalternatieven (alt-teksten) voor niet-tekstuele content.
 • Ondertitels en audiobeschrijvingen voor video's.
 • Content die aanpasbaar is zonder verlies van informatie of structuur (zoals het vergroten van lettergrootte zonder inhoud te verliezen).

2. Operable (Bedienbaar): 

Gebruikersinterfacecomponenten en navigatie moeten bedienbaar zijn. Dit principe zorgt ervoor dat de website of app navigeerbaar en bruikbaar is voor iedereen, ongeacht hun vermogen om een muis of touch screen te gebruiken. 

Voorbeelden zijn:

 • Alle functionaliteiten zijn toegankelijk via het toetsenbord.
 • Gebruikers hebben voldoende tijd om content te lezen en te gebruiken.
 • Content die knippert of beweegt kan worden gepauzeerd of gestopt.

 

3. Understandable (Begrijpelijk): 

Informatie en bediening van de gebruikersinterface moeten begrijpelijk zijn. Dit betekent dat de content of de bediening van de website duidelijk en logisch moet zijn. 

Enkele voorbeelden:

 • Tekstcontent is leesbaar en begrijpelijk.
 • Webpagina's verschijnen en opereren op voorspelbare wijzen.
 • Fouten in formulieren zijn uitgelegd en kunnen gemakkelijk gecorrigeerd worden.

 

4. Robust (Robuust): 

Content moet robuust genoeg zijn om betrouwbaar geïnterpreteerd te kunnen worden door een breed scala aan gebruikersapparatuur, inclusief assistieve technologieën. 

Dit houdt in:

 • Compatibiliteit met huidige en toekomstige gebruikerstools.
 • Goed gebruik van standaarden die de compatibiliteit verzekeren.

Deze principes zijn gedetailleerd uitgewerkt in de WCAG 2.1, die op het moment de meest actuele versie is. WCAG 2.1 bevat specifieke richtlijnen en criteria voor toegankelijkheid die wereldwijd worden erkend en vaak wettelijk worden voorgeschreven voor openbare en particuliere sector websites.

De rol van webontwikkelaars voor EAA conformiteit

Webontwikkelaars zijn cruciaal in dit proces. Zij moeten ervoor zorgen dat websites vanaf juni 2025 voldoen aan de EAA-normen. Daarom zien we het ook als onze verantwoordelijkheid om klanten te informeren en te adviseren over de naleving van de wetgeving.

Door proactief te werken aan de toegankelijkheid van je website, niet alleen omdat het moet, maar omdat het een positieve invloed heeft op iedere gebruiker, zet je grote stappen naar een inclusievere digitale wereld. 

Contacteer Starringjane

Maak jouw website toegankelijk!

Wil je meer weten of heb je hulp nodig bij het implementeren van deze richtlijnen? Aarzel niet om contact op te nemen. Laten we samen werken aan een toegankelijker internet voor iedereen.