seo-approving empty image

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap gaat over de juiste balans tussen drie peilers: People, Planet, Profit. Volgens deze zogenaamde "Triple P-benadering" is het de bedoeling de interne organisatie zo te regelen dat mentaal welzijn maximaal wordt ondersteund waarbij onze omgeving en het milieu minimaal wordt belast.

Als digital agency zijn we - net als elke andere onderneming -  sterk afhankelijk van energieverbruik en hebben we onze impact op de wereld. Die verantwoordelijkheid moeten we dus ook erkennen en de ingesteldheid hebben om iets terug te geven aan de maatschappij waar dat kan.

People

Janes die zich goed voelen in hun hoofd en in hun lijf

We voelen allemaal de druk die vanuit de maatschappij op onze schouders wordt gelegd. Binnen Starring Jane proberen we die druk alvast te verminderen. De Janes zijn het échte kapitaal van een bedrijf als het onze. We zijn collega's en werken samen aan de projecten, in team. De ambitie om geslaagde projecten af te leveren komt er op voorwaarde dat de mensen achter de schermen zich goed voelen in hun job, en liefst ook daarbuiten. 

Hoe we daar proberen voor te zorgen lees je hieronder.

Hi Alan!

Een vriendelijk gezichtje dat je vanaf de smartphone toelacht en dat rechtstreeks toegang geeft tot onder andere psychologische hulp, coaching om gezonder te leven en extra terugbetalingen van medische kosten, bovenop de tegemoetkoming via het ziekenfonds. Wie tekent daar niet voor? Met de app van Alan heeft iedereen bij Starring Jane een one-stop health partner op zak.

Extralegale voordelen à la carte

Via het cafetariaplan wordt een reeks aan voordelen aangeboden waaruit vrij gekozen kan worden. Een fietsvergoeding, een multimediabudget, extra vakantiedagen, leasefietsen, een pensioenverzekering,... Het zijn heel persoonlijke keuzes die we zo ruim mogelijk willen aanbieden. We merken dat deze voordelen - die elk jaar kunnen worden gewijzigd - een wezenlijk verschil maken in het dagelijks leven van de persoon in kwestie.

Iedereen aanspreekbaar, alles bespreekbaar

In een vlakke bedrijfscultuur ligt alles open op tafel. Noem het een horizontale of diagonale structuur; het werkt in alle richtingen. Flexibel werken in functie van een gewijzigde privésituatie, doorgroeien of een andere rol opnemen binnen Starring Jane, evaluatiegesprekken, rapporteringen zodat iedereen weet hoe het bedrijf ervoor staat,... eerlijkheid en authenticiteit maken nu eenmaal deel uit van een goed werkend team.

Hi Alan!

Een vriendelijk gezichtje dat je vanaf de smartphone toelacht en dat rechtstreeks toegang geeft tot onder andere psychologische hulp, coaching om gezonder te leven en extra terugbetalingen van medische kosten, bovenop de tegemoetkoming via het ziekenfonds. Wie tekent daar niet voor? Met de app van Alan heeft iedereen bij Starring Jane een one-stop health partner op zak.

Extralegale voordelen à la carte

Via het cafetariaplan wordt een reeks aan voordelen aangeboden waaruit vrij gekozen kan worden. Een fietsvergoeding, een multimediabudget, extra vakantiedagen, leasefietsen, een pensioenverzekering,... Het zijn heel persoonlijke keuzes die we zo ruim mogelijk willen aanbieden. We merken dat deze voordelen - die elk jaar kunnen worden gewijzigd - een wezenlijk verschil maken in het dagelijks leven van de persoon in kwestie.

Iedereen aanspreekbaar, alles bespreekbaar

In een vlakke bedrijfscultuur ligt alles open op tafel. Noem het een horizontale of diagonale structuur; het werkt in alle richtingen. Flexibel werken in functie van een gewijzigde privésituatie, doorgroeien of een andere rol opnemen binnen Starring Jane, evaluatiegesprekken, rapporteringen zodat iedereen weet hoe het bedrijf ervoor staat,... eerlijkheid en authenticiteit maken nu eenmaal deel uit van een goed werkend team.

Planet

Internetgebruik = vliegreis?

Internetgebruik betekent energieverbruik en dus ook CO2 uitstoot. 3,7% van de wereldwijde emissie van broeikasgassen om precies te zijn, en dat is evenveel als het wereldwijde luchtverkeer.* Het is een cijfer om stil van te worden. Er is nog werk aan de winkel, maar er zijn wel degelijk manieren om het energieverbruik te verminderen. 

* Bron: bbc.com

Reusable & clean code

Het grootste energieverbruik komt niet van onze laptops en smartphones zelf, maar van de servers waarop de webtoepassingen draaien. Door performantere code te schrijven vermindert de impact op die server. Kleine ingrepen dragen daartoe bij: het omzetten van afbeeldingen naar een webgeoptimaliseerd formaat, starten van een template die constant wordt geoptimaliseerd,... Via javascript en css zorgen we er ook voor dat ongebruikte code niet nodeloos wordt ingeladen. Het consequent toepassen van die methodiek zal een toekomstig verschil maken.

Bewuste keuze voor groene partners

Net omdat de servers verantwoordelijk zijn voor het merendeel van het internet-energieverbruik kiezen we bewust voor een hostingpartner die gebruik maakt van uitsluitend groene stroom. Cloudstar werkt met datacentra die een primaire stroomvoorziening hebben uit 100% natuurlijke bronnen en die een ISO 14001-certificaat kunnen voorleggen. No nature, no future.

Klanten sensibiliseren en adviseren

Er zijn bepaalde UI patronen die mooi zijn om te zien, maar absoluut niet duurzaam (en zelfs niet gebruiksvriendelijk). Een voorbeeld: een image carousel blijft een populair digitaal gadget. Omdat er meerdere foto's moeten inladen vraagt dit een hogere server request, terwijl we weten dat slechts 1% van de bezoekers hierop doorklikt. Wanneer onze klanten horen waarom we dit afraden volgen ze ons advies hier meestal wel in, als we het maar goed uitleggen. Hetzelfde gebeurt met videobanners of animated gifs.

Reusable & clean code

Het grootste energieverbruik komt niet van onze laptops en smartphones zelf, maar van de servers waarop de webtoepassingen draaien. Door performantere code te schrijven vermindert de impact op die server. Kleine ingrepen dragen daartoe bij: het omzetten van afbeeldingen naar een webgeoptimaliseerd formaat, starten van een template die constant wordt geoptimaliseerd,... Via javascript en css zorgen we er ook voor dat ongebruikte code niet nodeloos wordt ingeladen. Het consequent toepassen van die methodiek zal een toekomstig verschil maken.

Bewuste keuze voor groene partners

Net omdat de servers verantwoordelijk zijn voor het merendeel van het internet-energieverbruik kiezen we bewust voor een hostingpartner die gebruik maakt van uitsluitend groene stroom. Cloudstar werkt met datacentra die een primaire stroomvoorziening hebben uit 100% natuurlijke bronnen en die een ISO 14001-certificaat kunnen voorleggen. No nature, no future.

Klanten sensibiliseren en adviseren

Er zijn bepaalde UI patronen die mooi zijn om te zien, maar absoluut niet duurzaam (en zelfs niet gebruiksvriendelijk). Een voorbeeld: een image carousel blijft een populair digitaal gadget. Omdat er meerdere foto's moeten inladen vraagt dit een hogere server request, terwijl we weten dat slechts 1% van de bezoekers hierop doorklikt. Wanneer onze klanten horen waarom we dit afraden volgen ze ons advies hier meestal wel in, als we het maar goed uitleggen. Hetzelfde gebeurt met videobanners of animated gifs.

Profit

Gezond zijn om de juiste focus te kunnen leggen

Er is natuurlijk een reden waarom we doen wat we doen: het maken van rendabele digitale toepassingen voor onze klanten waardoor ze vooruit geraken met hun bedrijf. Door onze organisatiestructuur en bedrijfscultuur is het aangenaam werk om te doen. Het brengt ons dus voldoening, en we willen er uiteraard ook de financiële middelen uit halen om van te kunnen leven. Wie gezond is heeft veel ambities; wie dat niet is heeft er maar één. We zijn ervan overtuigd dat een bedrijf in slechte papieren onvoldoende aandacht kan besteden aan het werkgeluk van het team, laat staan aan de ecologische voetafdruk.

Niet vernieuwen om te vernieuwen

Zoals bij velen onder ons gaat bij de aankoop van nieuwe laptops, schermen en smartphones de focus meer en meer naar de milieu-impact die daarmee gepaard gaat. We zijn ons beter bewust van de grondstofschaarste, de manier waarop deze toestellen worden geproduceerd en de schroothoop die achterblijft. Daarom proberen we de levensduur zoveel mogelijk te verlengen en kijken we eerst naar refurbished toestellen, die doorgaans ook goedkoper zijn.

Meer werkgeluk, minder verloop

Een hecht team brengt financiële voordelen met zich mee doordat mensen er langer blijven dan gemiddeld in een sector met traditioneel veel verloop zoals de onze. Goede mensen vinden is een hele uitdaging en brengt een grote kost met zich mee die we vermijden door voldoende aandacht te blijven besteden aan het mentaal welzijn van elke collega.

Beperkte kantoorruimte door thuiswerken

Elk team binnen Starring Jane heeft vaste teamdagen waarop fysiek wordt overlegd vanop kantoor, maar een groot deel van het werk dat we doen - het uitvoerende werk - gebeurt grotendeels van thuis uit. Doordat het nooit gebeurt dat iedereen tegelijk op kantoor is hebben we minder kantoorruimte nodig. De voordelen van thuiswerk gaan dus samen met een lagere huurkost. En wanneer we elkaar wel allemaal zien? Daar hebben we de offsite activiteiten voor!

Niet vernieuwen om te vernieuwen

Zoals bij velen onder ons gaat bij de aankoop van nieuwe laptops, schermen en smartphones de focus meer en meer naar de milieu-impact die daarmee gepaard gaat. We zijn ons beter bewust van de grondstofschaarste, de manier waarop deze toestellen worden geproduceerd en de schroothoop die achterblijft. Daarom proberen we de levensduur zoveel mogelijk te verlengen en kijken we eerst naar refurbished toestellen, die doorgaans ook goedkoper zijn.

Meer werkgeluk, minder verloop

Een hecht team brengt financiële voordelen met zich mee doordat mensen er langer blijven dan gemiddeld in een sector met traditioneel veel verloop zoals de onze. Goede mensen vinden is een hele uitdaging en brengt een grote kost met zich mee die we vermijden door voldoende aandacht te blijven besteden aan het mentaal welzijn van elke collega.

Beperkte kantoorruimte door thuiswerken

Elk team binnen Starring Jane heeft vaste teamdagen waarop fysiek wordt overlegd vanop kantoor, maar een groot deel van het werk dat we doen - het uitvoerende werk - gebeurt grotendeels van thuis uit. Doordat het nooit gebeurt dat iedereen tegelijk op kantoor is hebben we minder kantoorruimte nodig. De voordelen van thuiswerk gaan dus samen met een lagere huurkost. En wanneer we elkaar wel allemaal zien? Daar hebben we de offsite activiteiten voor!

En verder...

Kleine attenties, grote impact 

Als digitaal bureau houden we van het scherm, maar een gedrukt kaartje doet nu eenmaal altijd deugd (zeker wanneer het onverwacht komt). Onze klanten ontvangen een felicitatie bij de lancering van hun project en ook wanneer iets één jaar live staat. En waarom zou je wachten op complimentendag om je collega eens op een piëdestal te zetten? Again, als het onverwacht komt, komt het des te harder binnen.

Letterlijk levens redden

Een ongeval is snel gebeurd. Iets wat in een ideale wereld iedereen zou moeten kunnen, is het correct toedienen van eerste hulp bij grote en kleine kwetsuren of wanneer iemand zich plots onwel voelt. De EHBO-cursus die we met enkele bedrijven organiseerden in The Hive draagt daar zeker toe bij. Snijwonden, brandwonden, verstikking, hartaanval,... Weet jij wat je moet doen?

Check de website van Idewe om dit ook voor jouw bedrijf te organiseren. En installeer zéker ook de app van 112 be op je smartphone om sneller en beter geholpen te worden in noodsituaties!

ehbo-cursus op het werk

Ideeën om beter te doen? Laat het ons weten!

Koplopers in duurzaam ondernemerschap zijn we zeker niet. We willen de waarheid niet verbloemen: veel dingen kunnen beter en we hebben nu eenmaal ook onze voetafdruk. Maar grote ambities beginnen klein. We geloven in de kracht - en de noodzaak - van verandering. In lijn met ons voornemen om transparant te zijn zullen we deze pagina stelselmatig uitbreiden. Het is een work in progress, voor altijd.

Ondertussen zijn tips welkom! Kunnen we beter doen? Contacteer ons hier.