seo-approving empty image

The bigger picture

Een grondige doorlichting van je ICT-infrastructuur

Vooraleer we aan de slag gaan voor je nieuwe webplatform, is een screening van de bestaande ICT-infrastructuur nodig. De doorlichting moet grondig gebeuren om de mogelijkheden en de grenzen in kaart te brengen. De kans is groot dat een nieuwe digitale ontwikkeling zal moeten interageren met data die je al op een andere manier verzamelt of aanmaakt. We gaan na hoe gemakkelijk je ERP-pakket of CRM-systeem informatie kan uitwisselen. Er wordt hier een afweging gemaakt tussen "Best of breed", waarbij software wordt gekoppeld, of "One solution", waarbij er sprake is van één pakket dat alles regelt. 

Een waardevol technisch adviesrapport

Het verslag van deze doorlichting wordt in een adviesrapport gegoten. We bakenen als het ware het speelveld af. Je hebt je ICT-infrastructuur en -tools waarschijnlijk in schijfjes verworven waardoor de precieze slagkracht onduidelijk werd. Onze technische analyse brengt duidelijkheid.

Uit het adviesrapport blijkt wat de digitale mogelijkheden en beperkingen zijn. Het laat ons toe om een gedetailleerde offerte op te maken en de nieuwe functionaliteiten concreet te maken.

technische analyse van jouw bedrijf

Functionele analyse

Daar waar een technische analyse meer focust op het grotere geheel, gaat een functionele analyse dieper in op de vraag: wat moet jouw nieuwe tool doen?

Betrek de gebruikers van je digitale tool

Door de must haves en nice to haves te bepalen kunnen we prioriteren. Denk groots, maar begin klein. De input van zij die jouw product effectief zullen gebruiken is goud waard. Na de lancering kunnen we met hun feedback aan de slag om bij te sturen of verdere functionaliteiten uit te rollen. De functionaliteiten worden hier ingedeeld volgens de MOSCOW-theorie:

M - Must-haves: zonder deze eisen is het product niet bruikbaar.
S - Should-haves: deze functionaliteiten zijn heel gewenst maar niet noodzakelijk.
C - Could-haves: worden enkel ontwikkeld indien budget en planning het toelaat.
W - Would-haves: functionaliteiten die eventueel later zullen worden toegevoegd.

Waarom is zo'n analyse van belang?

  1. Je hebt een volledige kijk op je huidige ICT-omgeving.
  2. Je weet hoe en met welke systemen je platform zal moeten/kunnen samenwerken.
  3. Door de functionaliteiten te benoemen wordt het duidelijk hoe de nieuwe tool zal bijdragen om jouw bedrijfsdoelstellingen in te lossen.
  4. Je krijgt inzicht in het project: het laat je toe aan je stakeholders goed uit te leggen wat er zal veranderen en waarom.

Onze verschillende verkoopsentiteiten zijn nodig om te differentiëren maar in principe hebben ze allemaal hetzelfde type webshop nodig, gekoppeld met 1 SAP-database.

Tom Thys, Chief Operating Officer bij Distri-Company
Wij gebruiken cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.