Valérie Destrooper, 5 mei 2017

Content en conversatie: houd de aandacht vast

Content is king: zo eenvoudig is het. U moet iets te zeggen hebben dat mensen overtuigt en zelfs tot actie aanzet, wilt u de aandacht voor uw organisatie, producten en/of diensten levendig houden. Dat vraagt uiteraard een engagement op lange termijn, want het geduld van de 21e-eeuwse digitale klant of prospect is danig beperkt: als hij zijn interesse verliest, is de kans groot dat hij die niet meer terugvindt. Hij moet dus blijvend geprikkeld worden. Een uitgekiend plan rond content & conversatie is dan ook aan de orde. Meteen ook de reden waarom Starring Jane hiervoor een nieuw team in het leven riep.

content

Are you talking to me?

Heeft uw online project een heldere webstructuur? Krachtige, kernachtige teksten? Sprekende beelden? Aandacht voor SEO-optimalisatie? Mooi zo. Maar dat is pas het begin. De bezoekers zullen niet blijven komen als u geen werk maakt van nieuwe content, of de conversatie aan de gang houdt. Met een regelmatige nieuwsbrief, een tweewekelijkse blog met tips of acties, berichten op sociale media, enzovoort. Omdat Starring Jane graag met u in een duurzame digitale relatie stapt, willen wij u maximaal ondersteunen in het genereren en uitsturen van boeiende content die de aandacht voor uw organisatie fris en levendig houdt.

Content for You?

Samen met u wil Starring Jane een uitgekiend content-traject uittekenen, met haalbare mikpunten en een ritme dat garandeert dat de content up-to-date en relevant blijft. Want uiteraard moeten de dingen die we vertellen ook de moeite van het vertellen waard zijn. En uiteraard is dat plan geen ijzeren wet: onverwachte milestone bereikt? Groot nieuws te vertellen? Uitpakken met een spectaculaire korting? Dan maken we daar uiteraard de basis van een levendige conversatie van.

Starring Jane ziet content & conversation als een engagement om samen aan uw digitale doelen te blijven werken. Met ons nieuwe team, dat uiteraard in nauw overleg met de andere teams werkt, als beste bewijs daarvan.