21 oktober 2016

Umbraco DUUGFest: stand van zaken over open source CMS

Naar jaarlijkse gewoonte vond in Amsterdam het DUUGFest plaats (Dutch Umbraco User Group), waar naast Umbraco ook social conversion, big data analytics, CRM en personalisatie tot de ordewoorden van de dag behoorden. Omwille van die brede scope was het event niet alleen interessant voor programmeurs en andere digital wizards, maar ook voor marketeers en eigenaars van een website of -shop. Starring Jane werd er vertegenwoordigd door Jeroen Vandenabeele en Arne De Bremme.

Niels Hartvig, chief Unicorm van Umbraco, nam als eerste het woord en zou het over de toekomst van het CMS hebben. Zo liet hij weten dat de volgende release een nieuw cache-systeem en verbeterde multilanguage-support zou bevatten. De lezing werd afgesloten met een indrukwekkend voorbeeld van een website die verbonden was met een SAP-systeem. In dit systeem was het mogelijk om in de backoffice prijzen, leveranciers en alle zaken die je verwacht van een SAP-systeem on the fly te veranderen.

Het einde van de content tree

Vervolgens was het tijd voor de eerste echte sessie van de dag: The content tree is dead. Paul de Metter, oprichter van Arlanet en sinds 2005 betrokken bij de ontwikkeling van Umbraco, vertelde hoe de huidige boomstructuur niet langer volstaat om aan de klantenverwachting tegemoet te komen – data moeten beter aan elkaar gelinkt kunnen worden. Maar aangezien de Metter geen technische achtergrond heeft en hier dus niet echt dieper op kon ingaan, bleven we wat op onze honger zitten.

Duugfest Umbraco

Lokale Umbraco source code

De volgende sessie was How we run the Umbraco open source project van Umbraco-projectmanager Sebastiaan Janssen, met focus op de manier waarop we Umbraco source code lokaal kunnen draaien en zo zelf fouten kunnen detecteren en in de community communiceren. Helaas bleek ook dit niet de beloofde technische workshop. Interessanter in dat opzicht was de sessie van Theo Paraskevopoulos, die CRM Pipeline kwam toelichten, een groot (en deels open source) sales platform dat de transacties van zowel geregistreerde als niet-geregistreerde bezoekers automatisch bijhoudt, zodat die informatie gebruikt kan worden voor marketing op maat van de klant.

Umbraco as a service

De laatste twee workshops draaiden om Umbraco as a Service (UaaS), waar een project kan worden ingedeeld in ‘ontwikkeling’, ‘live’ of ‘staging’, met gemakkelijke code-uitwisseling tussen die omgevingen, zodat deployment naar live veel sneller en gemakkelijk verloopt. Een demo met een fictieve klant maakte dit alles heel aanschouwelijk.

Conclusie? DUUGFest bood misschien iets te weinig techniciteit, maar was niettemin boeiend omwille van de blik op de toekomstige iteraties van Umbraco.