6 oktober 2017

De meerwaarde van een scope document

Tijdens de ontwikkeling van webprojecten worden heel wat functionaliteiten geïntegreerd. Een goede leidraad is dus van groot belang om te voldoen aan de verwachtingen van je klanten. We laten je graag weten hoe een scope document ons bij Starring Jane helpt om onze projecten met succes op te leveren.

Wat is een scope document en waar dient het voor?

Om een project tot een goed einde te brengen, is het belangrijk om vooraf een juiste inschatting te maken van alle zaken die uitgevoerd moeten worden. Bij Starring Jane doen we dit aan de hand van een scope document. In dit werkdocument wordt gedetailleerd omschreven wat binnen de scope of omvang van het project valt om zo het gewenste projectresultaat te bereiken.

Een scope document heeft dus een tweeledig doel: enerzijds is het mogelijk om in het begin van een project de uitdagingen te detecteren en aan te pakken, en anderzijds kunnen we de verschillende onderdelen van een project duidelijk in kaart brengen en aantonen welke functionaliteiten we zullen ontwikkelen.

Check. Ready? Go!

Bij Starring Jane is het opstellen van een scope document de eerste stap bij het opstarten van een nieuw project. Vervolgens stemmen we dit af met de klant, zodat deze een duidelijk overzicht krijgt van alle functionaliteiten die in de website geïntegreerd zullen worden. Zo kunnen we nog steeds functionaliteiten aan het document toevoegen indien er nog zouden ontbreken. Na goedkeuring gaan we van start met het project.

Om de wensen van onze klanten te volbrengen is het van essentieel belang dat het door ons opgestelde scope document volledig begrijpbaar is. We vinden het enorm belangrijk om feedback te krijgen, zodat we steeds op dezelfde golflengte zitten met hen en met dezelfde visie naar het project kijken. We willen namelijk een verschil tussen het verwachtingspatroon van onze klanten en dat van onze experts vermijden.

Natuurlijk is het als klant niet altijd gemakkelijk om een visuele weergave te vormen van deze uitgeschreven functionaliteiten. Daarom creëren onze designer Janes ook steeds duidelijke ontwerpen van hoe de website of applicatie eruit zal komen te zien.

scope management

Voordelen van een scope document

Het creëren van een document om de scope van een project aan te tonen brengt verschillende voordelen met zich mee. Eerst en vooral wordt het project van A tot Z uitgeklaard, dus het is zowel voor onze experts binnen Starring Jane als voor onze klant gemakkelijk te begrijpen. Bovendien hanteren we zo weinig mogelijk vakjargon, maar indien het toch voorvalt definiëren we de term bij het eerste gebruik ervan.

Daarnaast maakt een scope document het gemakkelijker om het verloop van een project of scope management te bewaken, zodat eventuele problemen op voorhand behandeld kunnen worden. Elke functionaliteit is namelijk tot in detail beschreven, waardoor we een goed zicht hebben op de invloed van een verandering op een reeds geïntegreerde functionaliteit. Dit maakt het inschatten van de kosten, tijd en risico’s die de verandering met zich meebrengt een stuk eenvoudiger. We raadplegen het scope document dus doorheen het volledige project.

Zie jij ook de meerwaarde?

Of wij de meerwaarde inzien van een scope document? Zeker! Dit document is niet alleen voor ons, maar ook voor onze klanten een goede leidraad om het volledige digitale project van A tot Z op te volgen. We weten duidelijk wat we gaan ontwikkelen en hoe alles moet werken. Dit maakt de kwaliteit van het project beheersbaar en bovendien kunnen we beter inspelen op de noden en verwachtingen van onze klanten.

Ben jij ook overtuigd? Wij nemen digitaal heel serieus en helpen je graag met het realiseren van je digitale project. Aarzel dus niet om ons te contacteren voor een vrijblijvend gesprek en, uiteraard, een kopje koffie!