Joyce De Schamphelaere, 7 mei 2019

Digitaal marketingbudget in de bouwsector

De bouwbarometer geeft een inzicht in de digitale ambities van bedrijven uit de bouwsector. Maar hoeveel besteden bouwbedrijven nu daadwerkelijk aan digitale marketing? Wij vroegen het hen tijdens een tweede peiling. Ben jij benieuwd hoeveel van het totale marketingbudget gespendeerd wordt aan digitale marketing? Neem dan zeker een kijkje naar onderstaande bevindingen!

# Opvallendste resultaten

Het onderzoek toont aan dat de meerderheid van de bouwbedrijven “minder dan 25%” van hun totale marketingbudget besteedt aan digitale marketing. Daar tegenover staat dat maar liefst 1 op de 4 bedrijven uit deze sector meer dan 75%” van hun budget hieraan besteedt en dus wel volop de digitale kaart trekt. Hieronder nemen we een diepere kijk op het aantal werknemers, de sector en de omzet.

#1 Aantal werknemers

Kleine bedrijven

Uit het onderzoek blijkt dat bedrijven met minder dan 20 werknemers voor een dilemma staan: minder dan 25%” of juist meer dan 75%” van hun totale marketingbudget besteden aan digitale marketing. De resultaten tonen aan dat 3 op 10 kleine bedrijven “minder dan 25%” spenderen aan digitale marketing, terwijl ook 3 op 10 kleine bedrijven “meer dan 75%” van hun totale marketingbudget besteden aan digital. We zien dat slechts 1 op 10 kleine bedrijven “50 tot 75%” investeert in digitale marketing.

Middelgrote bedrijven

De resultaten voor bedrijven met minstens 20 werknemers zijn gevarieerd. Zo blijkt dat 4 op 10 bedrijven “minder dan 25%” of juist “meer dan 75%” van het marketingbudget voorzien om hun digitale ambities te bereiken. Slechts 12% kiest ervoor om “25 tot 50%” van het marketingbudget te spenderen aan digitale marketing. Slechts 1 op 10 middelgrote bedrijven besteedt “50 tot 75%” aan digital.

#2 Sector


De bouwsector omvat talrijke categorieën. Hieronder vind je een overzicht van de resultaten per categorie.

De cijfers tonen aan dat algemene bouw en bouw van civieltechnische werken “minder dan 25%” van hun marketingbudget spenderen aan digitale marketing.

Bouwbedrijven die niet-residentieel onroerend goed beheren of verhuren, voorzien een groot digitaal marketingbudget. Deze bedrijven spenderen “meer dan 75%” aan hun digitaal gebeuren. Bedrijven die de bemiddeling van niet-residentieel onroerend goed voorzien spenderen daarentegen opvallend minder aan digitale marketing. Deze bedrijven zetten “minder dan 25%” in op hun digitaal gebeuren.

In de categorie detailhandel wordt “meer dan 75%” gespendeerd aan digitale marketing. Ook bij de ontwikkeling van residentiële bouwprojecten is er sprake van een hoge investering in digitale marketing. In de categorie schrijnwerk daarentegen ligt het digitale marketingbudget een stuk lager. Deze bedrijven besteden “25 tot 50%” van hun budget aan digital.

Vervolgens zien we dat bouwbedrijven in de dienstensector voornamelijk “minder dan 25%” besteden aan digitale marketing. Hier is het echter opvallend dat de cijfers gevarieerd zijn. In deze categorie wordt zowel een laag als hoog digitaal marketingbudget geopteerd.

In de categorie overige technische testen en toetsen blijken alle klassen even belangrijk te zijn.

#3 Omzet

< 5 miljoen omzet

De resultaten van bouwbedrijven met minder dan 5 miljoen euro omzet zijn erg uiteenlopend. Zo blijkt dat de meerderheid van deze bedrijven “minder dan 25%” van hun totale marketingbudget aan digitale marketing besteedt. Maar ook de andere klassen zijn bij deze bouwbedrijven cruciaal.

5 – 25 miljoen omzet

Bedrijven met minstens 5 miljoen euro omzet voorzien een laag óf hoog digitaal marketingbudget. Zo is het opmerkelijk dat deze bedrijven “minder dan 25%” óf “meer dan 75%” besteden aan digitale marketing. Het is opmerkelijk dat deze bedrijven niet opteren voor de tussenliggende klassen.

> 25 miljoen omzet

Bouwbedrijven met minstens 25 miljoen euro omzet dragen digitale marketing hoog in het vaandel. Deze bedrijven voorzien “meer dan 75%” van hun totale marketingbudget aan digitale marketing. Ook bedrijven met meer dan 100 miljoen euro omzet spenderen “meer dan 75%” aan digital.

Geloof jij in digitale marketing?

Ik ben Joyce, studente communicatiewetenschappen en werk bij Starring Jane in Gent. In het kader daarvan heb ik de digitale ambities van bedrijven in de bouwsector onderzocht, verwerkt en gebundeld in de “Bouwbarometer”. Tijdens een tweede peiling kwam ik tot de conclusie dat veel bedrijven de mogelijkheden op digitaal vlak niet helemaal kennen. Stuur ons gerust een mailtje om jouw standpunt hierover met mij te delen.