Joyce De Schamphelaere, 23 april 2019

Digitale ambities in de bouwsector

De bouwbarometer biedt een inzicht in de digitale ambities van bedrijven uit de bouwsector. Uit ons onderzoek kregen we maar liefst 340 antwoorden terug. Ben jij ook benieuwd naar de resultaten? Neem dan zeker een kijkje naar onderstaande bevindingen! 

Bouwbarometer

Het onderzoek toont aan dat “leads genereren” de digitale ambitie bij uitstek is. Naast het genereren van leads, komt ook merkbekendheid duidelijk naar voren. Maar liefst 60% van de bedrijven zet in op merkbekendheid en/of het genereren van leads. Ook klantenbinding blijkt een belangrijke must. 1 op 5 bouwbedrijven stelt een lange-termijnrelatie met zijn klanten voorop. Tot slot zet slechts 14% van de bedrijven in op het aanwerven van nieuwe werknemers.

#1 Aantal werknemers

Uit de bouwbarometer blijkt dat bedrijven met minder dan 20 werknemers grotendeels inzetten op het genereren van leads (35%). Deze ambitie gaat hand in hand met merkbekendheid. Circa 1 op 4 kleine bedrijven zetten in op merkbekendheid. We zien dat klantenbinding en het aanwerven van nieuwe werknemers minder prioritair zijn voor kleine bouwbedrijven.

Voor bedrijven met minstens 20 werknemers komt het genereren van leads duidelijk naar voren als digitale ambitie. Ook hier is merkbekendheid significant. Maar liefst 64% van de middelgrote bouwbedrijven zet in op deze digitale doelstellingen. Ook loyaliteit is voor velen betekenisvol. We zien dat circa 1 op 5 bouwbedrijven streeft naar een lange-termijnrelatie met de klant. Aangezien slechts 1 op 10 bouwbedrijven inzet op rekruteren, is rekrutering voor hen minder prioritair.

Bedrijven die meer dan 500 werknemers tewerkstellen, zetten hoofdzakelijk in op het genereren van leads (47%) en klantenbinding (20%). In tegenstelling tot kleine en middelgrote ondernemingen, is merkbekendheid bij grote bedrijven geen digitale ambitie. Tot slot blijkt uit het onderzoek dat rekruteren voor grote bouwbedrijven geen belangrijke digitale doelstelling is.

#2 Regio

 

De resultaten van de bouwbarometer tonen aan dat de digitale ambities verschillen per regio. Zo stellen bedrijven uit West-Vlaanderen het genereren van leads voorop, terwijl merkbekendheid en klantenbinding voor Oost-Vlaamse bouwbedrijven ook van belang zijn.

 

Bouwbedrijven uit de regio Antwerpen stellen voornamelijk merkbekendheid en het genereren van leads voorop. In Antwerpen zetten bouwbedrijven opmerkelijk minder in op klantenbinding. Brussels Hoofdstedelijk Gewest legt vooral de focus op merkbekendheid en klantenbinding, rekrutering is voor hen minder prioritair. Vervolgens zetten bedrijven uit Vlaams-Brabant opmerkelijk in op het genereren van leads en merkbekendheid.

#3 Sector

De bouwsector omvat talrijke categorieën. Hieronder vind je een overzicht van de resultaten per categorie.

De cijfers tonen aan dat aannemers voornamelijk inzetten op het verhogen van hun merkbekendheid. In tegenstelling tot andere categorieën, is het rekruteren van medewerkers wél een prioriteit voor aannemers.

In de categorie afwerking staat het genereren van leads centraal. Het teweegbrengen van leads is voor bouwbedrijven, die specifiek bouwmaterialen produceren en verkopen, de belangrijkste doelstelling. Indien we specifiek ingaan op productie zien we dat merkbekendheid hier vooropgesteld wordt. Bij de verwerking en verkoop van bouwmaterialen is merkbekendheid alsook belangrijk, maar wordt het genereren van leads als de belangrijkste digitale doelstelling beschouwd. Bij de installatie van bouwmaterialen en koeltechnieken is het genereren van leads cruciaal.

Immobiliënkantoren, architecten- en adviesbureaus leggen de focus hoofdzakelijk op het genereren van leads. Daarnaast zijn ook merkbekendheid en klantenbinding voor hen van belang. Bij financiële diensten in de bouwsector is klantenbinding de digitale ambitie bij uitstek. Bij andere dienstverlening zoals schilders en behangers is vooral het verhogen van de merkbekendheid prioritair.

In de categorie automatisering zetten bedrijven voornamelijk in op het verhogen van hun merkbekendheid. Bouwbedrijven inzake duurzame energie, stellen zowel het genereren van leads als rekruteren voorop.

#4 Omzet

Voor bedrijven met minder dan 5 miljoen euro omzet komt het genereren van leads duidelijk naar voren als digitale doelstelling. Het is opmerkelijk dat klantenbinding en rekrutering voor hen minder prioritair zijn. Bedrijven met minstens 5 miljoen euro omzet beschouwen leads generen en merkbekendheid als evenwaardige streefdoelen. Deze bedrijven hechten in mindere mate belang aan klantenbinding en rekrutering. De resultaten tonen aan dat bedrijven met minstens 25 miljoen euro omzet focussen op het genereren van leads. We zien dat merkbekendheid voor deze bedrijven ook essentieel is. 1 op 5 bouwbedrijven streeft naar een hogere merkbekendheid.

De bouwbarometer geeft aan dat bedrijven met minstens 50 miljoen euro omzet rekrutering wél prioritair vinden. Het is opmerkelijk dat deze bedrijven klantenbinding even belangrijk vinden als merkbekendheid en het genereren van leads. Bouwbedrijven waarbij de omzet meer dan 100 miljoen euro bedraagt, vinden het genereren van leads en merkbekendheid de belangrijkste digitale doelstellingen. Deze bedrijven streven minder naar een lange-termijnrelatie met de klant.

# Opvallendste resultaten

Het is opmerkelijk dat het genereren van leads de digitale ambitie bij uitstek is. Naast leads genereren, leggen kleine en middelgrote bedrijven ook de focus op merkbekendheid. Bij grote bouwbedrijven is merkbekendheid duidelijk geen digitale ambitie. Deze bedrijven stellen leads generen en klantenbinding voorop. Rekruteren blijkt in het algemeen minder prioritair te zijn. Als we specifiek per sector kijken, kunnen we concluderen dat louter aannemers rekruteren als hun digitale ambitie beschouwen.

Vond je de bouwbarometer interessant?

Ik ben Joyce, studente communicatiewetenschappen en werk bij Starring Jane in Gent. In het kader daarvan heb ik de digitale ambities van bedrijven in de bouwsector onderzocht, verwerkt en gebundeld in de “Bouwbarometer”. Hierbij komt “leads generen” duidelijk naar voren als digitale ambitie. Maar lukt dit ook via jouw website? Stuur me gerust een mailtje met jouw bevindingen.