Kenny Van Wassenhove, 8 februari 2018

De digitale puzzel moet kloppen

Het is ok, maar het kan altijd beter. Dat is onze permanente state of mind bij Starring Jane, zowel voor onszelf als voor de mensen waarvoor we werken. En vandaar ook de interne oefening die we de voorbije weken organiseerden om te bekijken hoe we de mensen waarmee we in contact (willen) staan nog beter kunnen bedienen: partners, klanten, maar ook onszelf of potentiële werknemers bijvoorbeeld. Er zijn namelijk onnoemelijk veel middelen en manieren om naar de buitenwereld te treden, maar het hele plaatje moet wél kloppen voor elk van die groepen. We organiseerden daarom 2 workshops waar interessante ideeën uit voortkwamen.

draw a toast

Opwarmingsoefening

Om er goed in te komen hebben we bij aanvang van beide workshops een leuke opwarming voorzien:

Draw a toast
Moest je je afvragen van waar de afbeelding bovenaan deze pagina komt: als ijsbreker vroegen we onze collega’s uit te tekenen hoe je een toast maakt. Lijkt banaal, maar iedereen heeft er een ander idee over en de resultaten zijn steeds heel divers. Doel? Creatief nadenken over de manier waarop je bepaalde uitdagingen kan aangaan. Dit sluit perfect aan bij wat we met onze workshop wilden bereiken. Wil je meer weten over deze oefening, lees er dan over op www.drawtoast.com.

Pre-mortems
Klinkt nogal dramatisch. Het komt erop neer dat we onszelf dwingen om na te denken over wat we zouden doen moest Starring Jane niet meer bestaan. Of moest de job die je uitoefent niet meer nodig zijn. Stel dat alles via virtual, augmented of nog een ander soort toekomstige reality zou gebeuren. Wat zou je dan doen? Wat blijft er over? De conclusie was voornamelijk dat we veel ervaring en expertise in huis hebben die machines niet direct zullen kunnen overnemen. We zouden vooral consultancy en advies blijven geven om automatische processen te optimaliseren. Doel van deze oefening? Door te anticiperen op het worst case scenario hoeft het zover niet te komen.

marketing automation

Voor wie…

Vooral tijdens de eerste workshop vroegen we ons af: voor wie doen we het? Niet direct een existentiële vraag maar toch een enorm belangrijke, en dus nodig om er bij stil te staan. We praten dan concreet over de mensen met en voor wie we werken en willen werken, partners, mensen die onze toekomstige collega’s moeten worden en ook onszelf. En een tweede belangrijke vraag is wat we willen bereiken bij deze groepen, hoe we dit nu aanpakken, en hoe we dit beter kunnen aanpakken. Marketing automation speelt in deze vraag een belangrijke rol: er zijn communicatiemiddelen bij de vleet, de uitdaging is deze goed én in de juiste volgorde in te zetten.

Waarom…

Om top of mind te blijven. Om constant te blijven bouwen aan een positief imago voor Starring Jane. Om helder en gericht te communiceren. Om ons netwerk uit te breiden. Om ambassadeurs te creëren. Dat zijn ambitieuze doelstellingen, en om die te bereiken ga je niet over één nacht ijs…

… en hoe doen we het?

Tijdens de tweede workshop ging het er concreter aan toe. Nu we weten voor wie en waarom we het allemaal doen, moeten we nog te weten komen wat hier de beste aanpak voor is. Deze keer werd er heel concreet gewerkt rond een bepaalde doelstelling. We gaan niet alles prijsgeven, maar er zijn enkele pistes uit voortgekomen die we binnenkort in de praktijk zullen kunnen omzetten. En daarmee hebben we het doel van onze workshop bereikt.

Ook nood aan zo’n workshop?

Zit je met jouw bedrijf (te) lang op dezelfde golflengte en wil je weten wat de toekomst nog in petto kan hebben? Wij zijn overtuigd van de waarde die deze denkoefening met zich meebrengt. Wij gaan ze zeker nog herhalen. Contacteer ons via you@starringjane.com en we vertellen je graag meer over onze aanpak.