Kevin Braem, 12 februari 2017

Teamleader: CRM op maat van de kmo

Online CRM op maat: welk bedrijf zou er niet voor tekenen? Teamleader heeft zich tot doel gesteld het klantbeheer, de facturatie en het projectmanagement van ondernemingen te stroomlijnen en optimaliseren. Efficiëntie en tijdsbesparing: ziedaar de twee hoofddoelen van Teamleader, om de missie work smarter te realiseren. Maar om zoveel mogelijk kmo’s van dienst te zijn, gaat het CRM zo breed mogelijk. En dat terwijl sommige klanten heel specifieke features en functionaliteiten wensen. Enter de expertise van Starring Jane.

CRM op maat: finetunen in functie van noden

Wat als een onderneming Teamleader wil koppelen aan een eigen database of een ander online CRM-systeem? Of een gepersonaliseerd contactformulier toevoegen? Of een specifieke integratie wil? Of de projecten 100 procent wil modelleren naar de eigen werkwijze? Waar Teamleader dit zelf niet kan realiseren, doet Starring Jane dit graag. Wij zetten onze knowhow inzake plugins, programmeren, CMS … in om een specifiek antwoord te realiseren op de specifieke vraag van de klant. Op die manier wordt Starring Jane de perfecte ambassadeur van Teamleader.